• slide9
  • zahradni jezirka
  • zed
  • slide7
  • slide6
  • slide10

Kácení dřevin

Kácení dřevin, péče o dřeviny v zimním období

V zimě je vhodné provést redukční řezy korun stromů či jiné větší zásahy. V období vegetačního klidu je snížené riziko infekcí, které by se mohly dostat do rány po řezu. Neprořezávají se stromy, které by mohly namrzat a také habry, břízy, ořešáky, jírovce nebo lísky. Zima je ideální ke kácení stromů, protože jsou bez listů, jsou tedy i lehčí a nejsou osídleny ptáky. V zimě je třeba chránit dřeviny před promrznutím a setřásat těžký sníh především z mladých stromků, aby jim nepolámal větve. Jehličnany se z toho důvodu před zimou svazují do kuželů, sníh je tak nerozlomí. Je třeba také myslet na ochranu stromků před okusem zvěří (drátěné pletivo, laťky, rákos, kartón, umělá hmota). Opadavé stromy již po shození listů nevypařují svými listy vodu a mají proto malou spotřebu vody. Avšak stálezelené stromy potřebují vody více, proto je musíme za příznivého počasí dostatečně zalévat.

Arboristika

Arboristika je věda zabývající se komplexní péčí o dřeviny a jejich porosty, případně speciálními sanačními zásahy na solitérních stromech a speciálně založených okrasných výsadbách zvláštního významu v krajině. Například památné stromy, zámecké parky nebo významné aleje. Arborista (odborník způsobilý k péči o dřeviny) zajistí odborný prořez keřů a stromů, omlazovací a odlehčovací řez, kácení dřevin v havarijním stavu nebo ve ztížených podmínkách, ošetření významných a památných stromů (prořez, ošetření dutin, vazba větví).