• slide9
  • zahradni jezirka
  • zed
  • slide7
  • slide6
  • slide10

Nabídka veškerých služeb


•    Architektura zahrad – návrhy, projekce
•    Realizace zahrad
-    terenní úpravy – hrubé, jemné modelace terénu
-    instalace drenáží
-    vytýčení záhonů okrasných výsadeb
-    výsadba soliterních stromů
-    založení trávníků
     výsevem
     drnováním ( travní koberec)
•    Závlahové systémy
•    Kamenné stavby
-    suché zídky
-    gabiony
-    zahradní prvky
•    Jezírka
-    vodní toky
-    biotopy
•    Výsadby
-    aléjí
-    soliterních stromů a dřevin
-    vzrostlých soliterních dřevin
•    Údržba zahrad
-    kosení trávníků
-    vertikutace
-    aerifikace
-    hnojení
-    chemicke odplevelení
-    chemické ošetření fungicidem
-    střih okrasných rostlin
-    střih ovocných dřevin
-    přihnojování
-    pletí
-    doplňování mulčovací kůry     
•    Údržba průmyslových areálu a veřejné zeleně
•    Zahradní osvětlení
•    Rekonstrukce zahrad
•    Střešní zahrady
•    Vertikální stěny
•    Kácení dřevin
•    Instalace vánočního osvětlení
•    Palivové dřevo
•    Realizace interiéru
-    zimní zahrady
-    interiérová zeleň
1.    hypermarkety
2.    podniky
3.    hotely a restaurace
•    Poradenství