• slide9
  • zahradni jezirka
  • zed
  • slide7
  • slide6
  • slide10

Údržba veřejné zeleně a průmyslových areálů

Údržba veřejné zeleně a průmyslových areálů

Veřejnou zelení nazýváme všechny volně rostoucí a veřejně přístupné zelené rostliny. Veřejná zeleň tvoří důležitý architektonický a krajinný prvek, který má velmi významné ekologické funkce. Každá zeleň má kromě estetického přínosu také vliv na čistotu ovzduší a mikroklima lokality, neboť zvyšuje vlhkost vzduchu, snižuje prašnost a tlumí nadměrný hluk způsobený dopravními a mechanizačními prostředky.
Veřejná zeleň může mít mnoho podob. Může tvořit souvislé porosty, menší skupiny rostlin či solitérní zeleň – například solitérně rostoucí stromy a keře, květinové koše a mísy, nebo zelené pásy podél cest. Zeleň, které je věnována pravidelná a správná péče, neztratí svůj půvab a zvýší atraktivitu daného místa.

Co péče o veřejnou zeleň obnáší?

Základem péče o zeleň je celoroční kosení trávníků, jejich vertikulace (provzdušňování), hnojení, chemické odplevelování a sběr spadaného listí. Důležitou součástí údržby zeleně je péče o stromy, keře a živé ploty. Stromy se musí ořezávat (především suché větve), štěpkovat a tvarovat. Keře a živé ploty je potřeba zmlazovat, zastříhávat, pravidelně odstraňovat plevel, hnojit a dosypávat mulčovací kůru. Nemocné nebo na nevhodných místech rostoucí keře a stromy se musí zlikvidovat a pařezy stromů odstranit. Součástí prací je při údržbě zeleně i odvoz a likvidace odpadů.
Sadovnické úpravy průmyslových areálů se obvykle člení na zeleň vnější a vnitřní. Zeleň uvnitř areálu chrání krajinu před škodlivými exhaláty, akusticky a vizuálně člení podnik, maskují jeho neestetické části a vytváří vhodné podmínky pro zaměstnance. Nabízíme služby údržby zeleně v průmyslových areálech (firmy, školy, školky, nemocnice). Provádíme inventarizaci zeleně, zhodnocení zdravotního stavu dřevin, výsadby rostlin a vzrostlých dřevin, údržbu formou řezu a zmlazovaní keřů, doplňování mulčovací kůry, pletí výsadeb, přihnojování organickými hnojivy, a v neposlední řadě kosením a péči o travnaté plochy.

Růže

Oblíbenou ozdobou jak veřejných prostranství tak i průmyslových areálů jsou růže. Abychom se dočkali krásných zdravých květů růží, je nutné věnovat jim zaslouženou péči. Stříhání růží by mělo být provedeno v pozdním podzimním období, nebo brzy na jaře. Protože jsou růže náročné na výživu, musíme jim zajistit dostatek hnojiva s přídavkem fosforu a na zimu je ochránit mulčovací kůrou, větvemi nebo pytlovinou.