• slide9
  • zahradni jezirka
  • zed
  • slide7
  • slide6
  • slide10

Závlahové systémy

Automatické závlahové systémy

Závlaha patří mezi jeden z nejdůležitějších faktorů, ovlivňujících kvalitu a vzhled okrasné zahrady. Mnoho lidí považuje za největší výhodu automatického zavlažování to, že nemusí trávit svůj čas ručním postřikováním a přenášením hadice po celé zahradě. Jiní ji vidí v prodloužené životnosti rostlin a nižší spotřebě vody. Někteří tvrdí, že závlahový systém je jedna z nejlepších investic, které mohou na svém domě či zahradě udělat, protože vzhled je klíčový faktor pro tržní hodnotu objektu.

Na závlahy je potřeba myslet už při zpracovávání projektové dokumentace stavby. Každý projekt závlahy vychází z řešení sadovnických úprav a navazuje na situované výsadby, hranice objektu, zahradních prvků a zpevněných ploch. Doporučujeme předem se s námi poradit, kde bude nutné připravit průchody pro potrubí, elektřinu a kabeláž pod chodníky, dlažbou apod. Finanční náklady na takovouto přípravu jsou zanedbatelné a vyhnete se tak případným problémům během instalace, které by mohly vést k prodražení přípravných prací. Vybudování automatické závlahy je řešení trvalé a zabezpečí bezpečnou a pravidelnou zálivku trávníků i veškerých okrasných výsadeb či trvalkových záhonů v čase vaší nepřítomnosti. Instalace automatického závlahového systému vyžaduje stavební připravenost.

Před samotnou realizací závlahy je nezbytné vypracovat projekt závlahy. K vypracovanému projektu a cenové nabídce pro automatickou závlahu je potřeba uvést zdroj vody, rozmístění stromů, hranice trávníku a záhonů, přívod elektrického proudu a umístění jednotky.

Správně nainstalovaný automatický závlahový systém Vám zajistí přesnou a pravidelnou dodávku vody k rostlinám, šetrnější způsob zálivky trávníku i okrasných rostlin s mnohem lepším využitím vody, udrží trávník krásně svěží, zlepší vzhled Vaší zahrady, dochází ke značné úspoře času ve srovnání s ručním zaléváním, dosahujete nemalých úspor vody díky rovnoměrné a cílené závlaze, rovněž dochází k minimalizaci odparů vody při zálivce v nočních nebo ranních hodinách, velice snadná obsluha závlahy, vytvoření velmi zajímavého vizuálního efektu a příjemného mikroklima, automatická závislost intenzity závlahy na srážkách, rychlá návratnost investičních nákladů, vyšší zhodnocení  

Pro účinné využití závlahového systému je potřeba dostatečné množství čisté vody. Nejčastějším zdrojem je vodovodní řad nebo studna. Další možnost je nádrž na dešťovou vodu. Objem takové nádrže musí být navržen s ohledem na velikost zavlažované plochy. Problémem je však shromažďování dešťové vody v dostatečném množství a kvalitě. Proto musí být dopouštěna ze studny nebo vodovodu. Závlahový systém se skládá z potrubí a výsuvných postřikovačů, které je ukryto pod povrchem půdy. Po otevření přívodu vody elektromagnetickými ventily se postřikovače vysunou nad terén a po skončení zavlažování se opět zasunou do podzemních pouzder. Naprogramovaná centrální ovládací jednotka řídí spouštění závlahy automaticky a spolupracuje s dešťovým čidlem. Pokud začne pršet dešťové čidlo dočasně zablokuje spouštění závlahy. Závlaha je nastavená podle potřeb zahrady a zákazníka řídicí jednotkou umístěnou podle dohody. Pro zavlažování travnatých ploch se používají výsuvné postřikovače. Okrasné záhony a keřové výsadby se zavlažují různými formami mikrozávlahy, zejména kapkovacím potrubím. Životnost závlahového systému závisí především na správném návrhu a instalaci, na čistotě vody a na zajištění zazimování. Životnost systému se pak pohybuje v desítkách let.

Pro naše zákazníky zajišťujeme záruční a pozáruční servis. Podzimní vyfukování závlah stlačeným vzduchem a zazimování závlahy. A samozřejmě i jarní spuštění systému.
    
Závlahový systém je možné instalovat i do již založené zahrady se stávajícím trávníkem.